Zwroty i reklamacje

Zwrot zakupionego towaru w ciągu 14 dni (odstąpienie od umowy)

Masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość z FilipekWood do 14 dni od daty otrzymania towaru. Nie musisz podawać powodu zwrotu! 

Jak dokonać zwrotu?

Uzupełnij poprawnie formularz odstąpienia od umowy.
Kliknij tutaj, aby go pobrać.

Zabezpiecz kompletny towar i spakuj go do odpowiednio przygotowanej paczki. Dołącz do niej uzupełniony formularz odstąpienia od umowy lub wyślij go nam na adres e-mail kontakt@filipekwood.pl.

Wyślij paczkę na poniższy adres:

FilipekWood

ul. Centralna 93

Jerzmanowice 32-048

Oczekuj na zwrot środków. Zwrot pieniędzy otrzymasz w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy*.

Szczegóły procesu zwrotu zakupionego towaru znajdują się w regulaminie Sklepu.

*Należne środki zostaną zwrócone na konto Klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez FilipekWood oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub potwierdzenia jego dostarczenia (np. przez wysłanie do nas numeru listu przewozowego od kuriera), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacja z tytułu rękojmi

Możesz skorzystać z rękojmi w przypadku, gdy stwierdzisz, że otrzymany towar jest niezgodny z umową lub posiada wadę fabryczną. W tym celu wypełnij formularz reklamacji dostępny pod tym linkiem. Formularz prześlij na adres e-mail kontakt@filipekwood.pl lub na adres FilipekWood, ul. Centralna 93, Jerzmanowice 32-048, a następnie postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami przesyłanymi drogą mailową, korespondencyjną lub telefoniczną.

Pamiętaj, aby w obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość. Przyśpieszy i usprawni to proces reklamacji. Jeśli stwierdzisz brak towaru, niezgodność towaru z umową lub mechaniczne uszkodzenia towaru, które mogły powstać na skutek nieprawidłowego transportu, spisz w obecności kuriera protokół szkody a następnie załącz skan protokołu do formularza reklamacji. W przypadku stwierdzenia braku/niezgodności towaru/uszkodzenia po oddaleniu się kuriera, możesz niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie kurierskiej (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki).

Maksymalny termin na potwierdzenie przez nas niezgodności towaru z umową wynosi 14 dni.

Szczegóły procesu reklamacji zakupionego towaru znajdują się w regulaminie Sklepu.