You are currently viewing Dlaczego warto grać w szachy?

Dlaczego warto grać w szachy?

Ponadczasowa gra

Szachy to gra pochodzenia hinduskiego. Wiadomo nam, iż w VI wieku n.e pojawiają się one na dworze perskiego szacha, dokąd trafiły właśnie jako dar z Indii. Następnie zawitały w krąg kultury arabskiej, gdzie zyskały one niezwykłą popularność i wraz z ekspansją ludów arabskich pojawiły się w krajach basenu Morza Śródziemnego. Za pośrednictwem morskich i lądowych szlaków kupieckich szachy dostały się do krajów chrześcijańskich Europy na przełomie X i XI wieku.

W epoce renesansu granie w szachy weszło w szczytowy okres swego rozwoju. Wtedy to na obszarze Włoch i Hiszpanii udało się ostatecznie dopracować model gry, poprzez między innymi ujednolicenie schematów poruszania się figur po szachownicy. Wtedy też – zrazu oczywiście przy niewielkiej frekwencji – zaczęto organizować pierwsze turnieje szachowe.

Zalety gry w szachy

Tutaj warto zadać sobie pytanie dlaczego gra w szachy na trwałe stała się elementem naszej cywilizacji i, pomimo zmieniającego się świata, pozostała ona niemal niezmienna od XVI wieku, opierając się wpływom takich czynników jak modernizacja wynikająca z rewolucji przemysłowej.
Odpowiedzią na wyżej postawione pytanie może być konstatacja, iż gra w szachy opierała się od zawsze na uniwersalnych i ponadczasowych regułach, bazując na prawidłach logicznego oraz strategicznego myślenia. Z tego względu zrazu dworskie i szlacheckie elity społeczeństw feudalnych, a następnie coraz szersze masy ludu wraz z postępującymi procesami modernizacyjnymi darzące do samorozwoju dostrzegły w grze w szachy świetne narzędzie do nauki logicznego myślenia i kształtowania w młodych pokoleniach takich cnót jak cierpliwość oraz umiejętność strategicznego planowania. Siłą gry w szachy, która uczyniła ją ponadczasową, jest także nieskończenie wielka ilość schematów i metod prowadzenia rozgrywki, którą ograniczają jedynie doświadczenie i siła intelektu osób grających.

Na przestrzeni wielu już stuleci kolejne pokolenia graczy przekazują sobie wiedzę o różnego rodzaju metodach rozgrywki mających prowadzić do graczy do błyskotliwych zwycięstw. Niezmiennie od wielu lat pasjonaci studiują schematy rozgrywki stosowane przez mistrzów szachowych i bezustannie szlifują swój warsztat, próbując znaleźć metody na zaskoczenie swych przeciwników.

Gra w szachy i jej zalety we współczesnym świecie

Gra w szachy pomimo wielusetletniej tradycji może być ciekawą alternatywą w naszym zglobalizowanym i nieustannie zmieniającym się świecie. W warunkach bardzo szybkiego tempa obiegu informacji i coraz bardziej intensywnego nacisku chwilowych bodźców wywołanego lawinowym rozwojem aplikacji mobilnych nauka gry w szachy może być przydatna jako metoda wykształcenia w sobie cierpliwości i zwiększenia koncentracji. Dzieci i młodzież w szczególności mogą na tym skorzystać. Szachy mogą też, tak jak dawniej, stanowić metodę do rozwoju i zachowania sprawności umysłu. Ten aspekt jest istotny w każdym wieku. Dzieci bowiem uczą się dzięki grze w szachy logicznego myślenia, a osoby będące w zaawansowanym wieku mogą dzięki niej zachować sprawność umysłu, chroniąc się przed demencją, sklerozą czy ryzykiem zapadnięcia na chorobę Alzheimera.

Dodaj komentarz